Aktualności

Praktyczne informacje o ekogroszku

23/11

 

EKOGROSZEK przeznaczony jest do produkcji energii cieplnej w niskoemisyjnych kotłach retortowych z podajnikiem. Tak jak w przypadku węgla również głównym kryterium przy doborze ekogroszku są zalecenia producenta kotła odnośnie granulacji i pozostałych parametrów.

Istotne parametry ekogroszku to:

  1. UZIARNIENIE: konstrukcja podajników retortowych wymaga zastosowania wielkości ziarna mieszczącego się w przedziale 5-25 mm

  2. SPIEKALNOŚĆ, czyli zdolność do tworzenia trudnych do rozbicia spieków w rezultacie spalania, powinna być niższa niż 20 RI

  3. KALORYCZNOŚĆ- to min. 24 MJ/kg

  4. POPIÓŁ- do 6%

  5. SIARKA- nie powinna przekraczać 0,6%, wyższa zawartość siarki może wpływać na korodowanie metalowych elementów pieca

Ważnym parametrem w przypadku ekogroszku jest jego spiekalność, czyli jego zdolność zbrylania się w procesie spalania. Spiekalność powyżej 20 RI może powodować zbrylanie się ekogroszku i zalegający w piecu węgiel może doprowadzić do zablokowania mechanizmu podajnika.

Na naszym składzie posiadamy w ofercie ekogroszek (luzem i workowany) polski, rosyjski (syberyjski) a także ekogroszek z węgla brunatnego z kopalni czeskiej.

Wstecz